[FAQ ID: 84]Tại sao tôi không thể đăng nhập vào trang Quản lý của TP-LINK wireless router

Thích Hợp với: Router Không Dây Chuẩn N 300Mbps, Router Không Dây Chuẩn N 150Mbps, Router Không Dây Chuẩn G 54Mbps, N750 Wireless Dual Band Routers, N600 Wireless Dual Band Routers, N900 Wireless Dual Band Routers

Bước 1 : Kiểm tra kết nối vật lý
 
Các đèn LED trên Router sáng thể hiện trạng thái của cổng LAN đang kết nối tới máy tính, nếu không, việc kết nối đang có vấn đề và bạn cần kiểm tra lại
 
Bước 2 : Kiểm tra địa chỉ IP của Router
 
Địa chỉ IP mặc định của Router là 192.168.1.1, nếu như đã có sự thay đổi và bạn không thể biết được thì phải tiến hành reset lại router về trạng thái mặc định ban đầu, vui lòng tham khảo bài viết Rest router về mặc định của nhà sản xuất
 
Bước 3 : Kiểm tra lại địa chỉ IP của máy tính
 
Để kết nối được tới Router, địa chỉ IP của máy tính phải cùng Net với địa chỉ của Router, vì vậy, bạn phải kiểm tra lại địa chỉ IP máy tính của mình
Ví dụ :
Nếu địa chỉ IP của router không thay đổi, mặc định là 192.168.1.1, như vậy, địa chỉ IP máy tính của bạn sẽ từ khoảng 192.168.1.2 đến 192.168.1.253, với subnet mask : 255.255.255.0 và default gateway là 192.168.1.1
Nếu như bạn không chắc chắn về địa chỉ IP của máy mình thì  vui lòng tham khảo bài kiểm tra địa chỉ IP của máy tính hoặc cấu hình lại địa chỉ IP máy tính của bạn
 
Click Start-->Run cmd-->enter để vào comman line, kiểm tra bằng lệnh : ping 192.168.1.1 Nếu trả về như hình dưới thì địa chỉ IP của bạn đã đúng, ngược lại bạn sẽ phải cấu hình lại địa chỉ IP của mình

Bước 4 : Kiểm tra internet Option
1.       Click Start trên thanh tasbar của windows vào Control Panel-->internet options chọn Tab connection, click vào Never dial a connection.

2.       Click chọn LAN Settings, gỡ bỏ dấu check ở tất cả các mục

3.       Chuyển qua Tab Advanced và click vào nút Restore Defaults, click OK để lưu lại

4.       OK để lưu lại cấu hình
 
 
Bước 5 :  Kết nối tới Router
Mở trình duyệt web, nhập địa chỉ 192.168.1.1

Nhập usernamepassword (mặc định là admin cho cả 2)

 
 
Lưu ý :  Username và Password mặc định đều là admin, nếu bạn đã thay đổi và lỡ quên password thì bạn cần reset router về mặc định của nhà sản xuất
 
Các bài viết liên quan :